Välbesökt under Teknik&Säkerhetsforums seminarium i Almedalen

Under Almedalsveckan anordnade Teknik&Säkerhetsforum ett seminarium för att diskutera försvarsindustrins framtida roll. I panelen deltog Aron Modig, ordförande KDU, Paulina Neuding, Chefredaktör för det borgerliga magasinet Neo, Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU, Caroline Lagergren, Förste vice ordförande MUF och Björn Lindgren, språkrör för Grön Ungdom. Moderator var Annika Nordgren Christensen från Newsmill.

Diskussionen inleddes med att opinionsundersökningsinstutet Ipsos presenterade svenska folket syn på försvarsindustrin. Med intervjuer genomförda både i januari och maj 2012, jämförde Ipsos inställningen efter den så kallade Saudiaffären. Undersökningarna visade på ett oförändrat starkt stöd för en svensk försvarsindustri. Även exporten av försvarsmateriel fick i maj månads undersökning fortsatt starkt stöd (74 procent), givet att vissa kriterier uppfylls. Däremot hade exportmotståndet ökat under våren från 10 procent till 18 procent. Osäkerheten hos intervjupersonerna hade också ökat, fler personer svarade ”varken eller” på de ställda frågorna och påståendena. Här hittar du hela undersökningen.

Därefter följde en paneldiskussion där frågan som ställdes på sin spets var: behöver Sverige en inhemsk försvarsindustri? När debatten hettade till som mest rörde diskussionen svensk export av försvarsmateriel och vilka kriterier som svensk försvarindustrin bör förhålla sig till. – Ett kriterium att inte exportera till krigförande stater är inte viktigt, då även demokratier kan vara i krig med andra länder, men däremot är det viktigt med ett demokratikriterium, sa KDU:s ordförande Aron Modig.

Argument både om nyttan av svensk export såväl som argument mot framfördes. – Vi bör inte exportera vapen. Sverige ska inte bidra till en osäkrare värld, menade Björn Lindgren språkrör för Grön Ungdom.

Almedalen14

– Vapenindustrin ger oss en självständighet. Vi behöver vapenindustrin också för att skydda oss, sa Gabriel Wikström ordförande för SSU. Samtliga panelister var däremot överens om att det behövs mer diskussion, öppenhet och transparens kring dessa frågor, både från industrin liksom politikernas sida. Seminariet var startskottet för Teknik&Säkerhetsforum, ett initiativ av Saab, BAE Hägglunds och Kockums, som under hösten kommer att fortsätta att föra en öppen debatt om försvarindustrin.


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår