Ungdomsförbundens försvarsberedning: ”Försvaret i framtiden”

För att lyfta fram sin syn på svensk försvarspolitik och framtida försvarsförmåga gick sex politiska ungdomsförbund vid årsskiftet samman i en försvarsberedning med namnet: ”Försvaret i framtiden”. Ledamöter i beredningen var ordförandena i CUF, KDU, LUF, MUF, SSU och Ung Vänster samt ytterligare en person från respektive förbund med särskilt ansvar för utrikes- och säkerhetspolitik.

Beredningens uppdrag var att redovisa sin syn på konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik utifrån Försvarsberedningens rapport om det säkerhetspolitiska läget: Vägval i en globaliserad värld (Ds 2013:33). Beredningen tillsattes i januari 2014 och sammanträdde till och med juni i år. Vid sammanträdena fick ledamöterna dragningar av den typ som gavs till den av regeringen tillsatta Försvarsberedningen, bland annat av myndighetschefer och experter inom olika områden. Förhoppningen var att komma fram till en gemensam text där det också, precis som i Försvarsberedningen, fanns möjlighet att formulera avvikande mening.

Kansliet för beredningen tillhandahölls av Teknik & Säkerhetsforum.

Genomförda sammanträden fram till dags dato

Beredningens första möte ägde rum den 22 januari. Talare var då Michael Mohr, fd. huvudsekreterare i Försvarsberedningen, och Dennis Gyllensporre, generalmajor vid Försvarsmakten och expert i Försvarsberedningen.
Den 26 februari gästades beredningen av Lena Erixon, generaldirektör för Försvarets materielverk, och Peter Göthe, ställföreträdande generaldirektör och strategichef för Försvarsexportmyndigheten, samt Sofia Karlberg, kommunikationschef på Försvarsexportmyndigheten.
Den 12 mars genomförde beredningen ett industribesök hos BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik.
Den 16 april var dagens talare Nils Svartz, överdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och expert i Försvarsberedningen, och Christer Ahlström, generaldirektör på Inspektionen för strategiska produkter.
Den 14 maj närvarade representanter från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Utrikespolitiska institutet (UI). Från FOI kom kvalitetsdirektör Katarina Wilhelmsen och forskaren Fredrik Westerlund från Rysslandsgruppen. Från UI deltog forskaren Jan Joel Andersson.
Den 2-3 juni genomfördes ett studiebesök på TKMS AB (fd Kockums) i Karlskrona.

IMG-20140603-00176

Som en del av arbetet med ungdomsförbundens försvarsberedning genomfördes ett besök hos Kockums i Karlskrona Presentation av den gemensamma texten Förbunden kunde nå konsensus kring en gemensam text som presenterades under ett välbesökt seminarium i Almedalen den 1 juli.

semin_alm

Här kan du ta del av den gemensamma texten och förbundens särskilda yttranden.


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår