Teknik&Säkerhetsforum på Centerpartiets kommundagar

När Centerpartiet samlades under två dagar i Örebro fanns Teknik&Säkerhetsforum på plats för att möta politiker och diskutera säkerhets- och försvarsfrågor. Intresset för att få mer information om vad Teknik&Säkerhetsforum står för och om hur försvarsindustrin fungerar, vad man gör och hur man ser på framtiden, var stort.

teknikochsakerhetorebro1

John Ahlmark, Kockums, i samtal med Lena Mellin, Aftonbladet

Teknik&Säkerhetsforum lanserade samtidigt den nya skriften Framtiden är redan här, som beskriver den tekniska utvecklingen utifrån ett hotbildsperspektiv. Skriften spanar in i framtiden och tar upp frågeställningar som: Vad innebär den tekniska utvecklingen för framtidens säkerhetspolitik? Hur säkerställer Sverige och Europa att vi hänger med i den tekniska utvecklingen? Hela skriften går att läsa här. Vid Teknik&Säkerhetsforums monter kunde de som vågade även testa sina kunskaper om försvarsindustrin. Tre kunniga vinnare korades innan kommundagarna var slut.


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår