Teknik- & Säkerhetsforum värd för möte med Frivärlds utrikesakademi

Den 17 januari var Teknik- & Säkerhetsforum värd för ett möte med Fri världs utrikesakademi. Utrikesakademin syftar till fördjupa intresset och kunskaperna om säkerhets- och försvarspolitik bland yngre opinionsbildare.

16 utvalda studenter kommer därför, under 2015, att genomgå en utbildning där flera relevanta säkerhetspolitiska ämnen berörs. Temat för mötet med Teknik- & Säkerhetsforum var kopplingen mellan den säkerhetspolitiska utvecklingen och framtida teknologier på försvarsområdet


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår