Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Hur bygger vi egentligen förmåga tillsammans som är hållbar? Vad innebär egentligen en förmågeuppbyggnad? Och hur påverkar teknikutvecklingen våra förutsättningar?

Under årets upplaga av Almedalen lanserar Teknik- & säkerhetsforum en ny arena för försvar och säkerhets frågor där vi tillsammans med partners samlar företag, politiker och myndigheter för att diskutera våra utmaningar och möjligheter. Åtta seminarium handlar om nyckelutmaningar för att fortsatt skydda och försvara Sverige.

Måndagen 1 juli

Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation?

Intresset för svenskt kunnande har, i kombination med ett försämrat säkerhetsläge, satt företagen inför nya utmaningar. Hur ser hotet ut och vad innebär det för Sverige och företagen? Hur påverkar det samarbetet med universiteten och utländska företag? Hur skyddar vi oss samtidigt som vi fortsatt tillsammans med andra upprätthåller innovationsförmågan? Räcker dagens befintliga regelverk och vilken typ av verktyg och samverkan skulle företagen önska? Vilken roll har staten att bistå företagen och vad ligger på företagen själva att skydda med nya säkerhetsskyddslagen?

 

Vad krävs för att försörja försvarets förmåga i framtiden?

Vilka behov har Sverige, hur når vi operativ förmåga med rätt materiel, rätt logistik och rätt tekniskt kunnande och säkrar vi att förmågan är robust och uthållig? Vilken strategi behöver försörjningen av försvaret och vad får den för konsekvenser för en kommande materielförsörjningsstrategi? Den snabba omvärldsutvecklingen skapar nya behov samtidigt som teknikutvecklingen driver på förändringar av förmågan. Hur omsätts en strategi till handling och vad innebär det i relationen till företagen, deras forskning och deras roll i högre beredskapsnivåer? Vill vi skapa en ny svensk modell?

 

Sveriges framtida konkurrenskraft – hur upprätthålls innovationsförmågan?

Innovationskraft idag ger konkurrenskraft imorgon. Stater och företag på den internationella arenan investerar stort i forskning och utveckling. Trots Sveriges relativa litenhet så är vi tack vare tekniskt kunnande och innovationskraft en betydande aktör. Hur upprätthåller vi vår innovationsförmåga? Hur bör företag samarbeta med varandra och med andra? Hur kan Sverige möjliggöra en kraftig innovationsförmåga? Hur säkrar vi får innovation, som är nyckeln till konkurrenskraft och välstånd?

Fredagen 5 juli

 

Efter försvarsberedningen, vad kan vi förvänta oss av politiken?

En försvarspolitisk utfrågning av socialdemokratisk försvarspolitiker. Med hjälp av en inbjuden expert kommer vad som händer efter försvarsberedning diskuteras. Vad vill politiken när det gäller civilt och militärt försvar? Vilken är den största utmaningen för en höjd försvarsförmåga och hur appliceras ny teknologi snabbare?

 

Framtida hot och försvar – har försvarsberedningen rätt?

I maj lämnade Försvarsberedningen sin slutrapport till regeringen. De politiska partierna var till stor del överens om innehållet, dvs hur civilt och militärt försvar ska utvecklas, men inte om att göra upp om pengarna. Har beredningen rätt i sina bedömningar? Vilka förslag fattas? Tillsammans med en ledarskribent, en expert och företrädare för ungdomsförbund diskuterar vi deras syn på framtida hot, försvar och säkerhet.

 

När totalförsvaret ska växa, hur bra är vi på det?

Lokalt och nationellt har vi under drygt tjugo år tränat på att krympa totalförsvaret, hur bra är vi på att nu växla upp? Med Försvarsmaktens tillväxt på Gotland som exempel diskuteras förutsättningarna för Försvarsmaktens utveckling och hur det civila samhället behövs för att möjliggöra denna. När olika intressen står i konflikt, vad väger tyngst? Hur snabbfotade är vi, om det blir riktigt bråttom? Kompetensförsörjning: Blir det dragkamp om kompetens och personal i totalförsvaret? Hur kan frivilliga försvarsorganisationer bidra och vilken roll kan industrin spela?

 

Hur skapar vi ett effektivare civilt försvar? Totalförsvarslunch med Michael Damberg

Ett effektivt civilt försvar är grundläggande i Sveriges totalförsvar. Vilka krav ställer det på företagen och hur vet företagen att de är viktiga? Hur kommer piskor och morötter samverka för att skapa resiliensen i det digitala samhället att möta krigets krav? Arbetet med det civila försvaret tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap. Det syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Ni är välkomna att besöka ett eller flera av våra seminarium på Mellangatan 43  Best Western Strand Hotel i Visby. Måndagen 08:00-13:00 och fredagen 08:00-13:00.


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår