Starkt stöd för Försvarsindustrin

En nyligen genomförd opinionsundersökning visar på ett stort stöd hos svenska folket för en svensk försvarsindustri. Svenska folket anser att försvarsindustrin bidrar till stärkt försvarsförmåga, skapar högteknologiska jobb, och bidrar till teknisk utveckling. Sju av tio anser att det ska finnas en inhemsk försvarsindustri i Sverige.

Trots de höga förtroendesiffrorna visar samma undersökning att förtroendet för industrin har sjunkit efter den så kallade ”Saudiaffären”. En likvärdig undersökning som genomfördes i januari månad visade att endast 12 procent av respondenterna var negativt inställda till industrin. Nu ligger den siffran på 20 procent.

Opinionsundersökningen är genomförd på uppdrag av Teknik&Säkerhetsforum. Ett forum med Saab AB, Kockums och BAE Systems Hägglunds som initiativtagare. Forumet syftar till att få till stånd breda och öppna diskussioner om försvars- och säkerhetspolitik i allmänhet och industrins roll för Sverige som högteknologiskt land i synnerhet. Forumet kommer att fungera som en plattform för debatt genom bland annat seminarier, rapporter och industribesök.

– Vår uppfattning är att ett brett stöd hos såväl allmänhet som opinion för en svensk försvarsindustri är en förutsättning för Sveriges säkerhet och försvarsförmåga, säger Michael Mohr, vice VD på Saab AB.

– Vi inom industrin behöver stärka vår närvaro i debatten. Svenska folket efterfrågar en större samhällsnärvaro från oss. Det är därför vi skapar Teknik&Säkerhetsforum, säger Ola Thorén, kommunikationsdirektör på BAE Systems Hägglunds.

– Teknik&Säkerhetsforum kommer att bli ett forum där vi kommer att bjuda in till breda diskussioner i ämnen som gärna får flyta ut i alla de aspekter som en genomtänkt försvars- och säkerhetspolitik bör vila på. Svaren och perspektiven i diskussionerna kan vara många. Inga frågor får vara tabu, avslutar John Ahlmark, Senior Vice President Communications på Kockums AB.

Mer fakta från opinionsundersökningen: Undersökningen visar att det finns en stark insikt över blockgränserna att försvarsindustrin behövs i Sverige. Bland allianspartiernas sympatisörer anser 83 procent att det ska finnas en svensk försvarsindustri och bland oppositionens 64 procent.

Över 50 procent av de tillfrågade anser att försvarsindustrin bidrar till att stärka svensk försvarsförmåga. Därtill anger 63 procent att försvarsindustrin bidrar till viktiga jobb i Sverige. Cirka sex av tio menar att samhället i stor eller mycket stor utsträckning kan ha nytta av den tekniska utvecklingen inom försvarsindustrin. Åttio procent tror även på en minskad tillgång till högteknologiska arbetstillfällen utan inhemsk försvarsmaterielproduktion.

Endast 18 procent av de tillfrågade svarade att de är emot försvarsmaterielexport.

Övrig information: Teknik&Säkerhetsforum är ett initiativ från branschens tre största försvarsmaterielföretag – Saab AB, Kockums och BAE Systems Hägglunds. Forumets projektkansli består av representanter från respektive företag samt JKL, som fungerar som projektkontor för Teknik&Säkerhetsforum.

Om undersökningen: Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer via Ipsos omnibus med ett riksrepresentativt urval svenska medborgare 16 år och äldre under perioden 4-11 maj 2012. Hela rapporten från Ipsos finns publicerad på: www.teknikochsakerhet.se

För mer information, kontakta:

Michael Mohr
Vice VD
Saab AB
0734187125

John Ahlmark
Senior Vice President Communications
Kockums AB
0734342385

Håkan Karlsson
Director, marketing Communications
BAE Systems Hägglunds
0702074868


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår