Seminarium: Teknikutvecklingen från 91:an Karlsson till cyberattacker

Den 10 januari samlades över 50 personer för att delta i Teknik&Säkerhetsforums första seminarium för 2013. Temat för seminariet var hur den pågående och framtida teknikutvecklingen påverkar hot, konflikter och lösningar. Håkan Gunneriusson, forskare på Försvarshögskolan stod för inledningsanförandet. I panelen deltog Johan Forssell, riksdagsledamot (m), Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet och Johanne Hildebrandt, researchchef på Seccredo och fd krigsreporter.

Håkan Gunneriusson, inledde med att beskriva hur teknikutvecklingen idag och i framtiden påverkar vår syn på konflikter och krig. Två exempel på tänkbara framtidsscenarier som togs upp var attacker som utgörs av automatiserade miniatyrfarkoster och ett scenario där människor med en viss genuppsättning i ett område kan attackeras genom biohacking. Två scenarier som redan idag är tekniskt möjliga. En beredskap för att hantera dessa måste därmed också finnas. ”The future is already here, it is just not evenly distributed”. Gunneriusson menade att då framtida konflikter i stor utsträckning handlar om att störa ut olika samhällsfunktioner kan inte enbart Försvarsmakten stå för nödvändig beredskap, vad som behövs är ett nytt modernt totalförsvar.

Sem1
Paneldiskussionen, som leddes av Annika Nordgren Christensen, diskuterade bland annat vad teknikutvecklingen får för konsekvenser när det kommer till ansvarsutkrävning liksom hur teknikutvecklingen påverkar det mänskliga beteendet i exempelvis krigssammanhang. Panelen var överens om vikten att kunna avkräva ansvar från ledande personer även när krigföring blir mer avpersonifierad, med exempelvis anonyma hackare eller förare av automatiserade farkoster. Krigets lagar är något som fortfarande måste gälla. Frågan är dock om dagens lagar är tydligt applicerbara på framtida situationer och aktörer?

Sem2

Panelen resonerade även om svårigheterna med att tala om teknik. Även om ämnet kan vara komplicerat är teknik allt för allvarligt för att bara hanteras av tekniker, menade Anders Lindberg. Ett ansvar ligger på de som är kunniga att beskriva teknik i en kontext och göra den intressant även för andra utanför teknikernas värld. Johanne Hildebrandt menade också att teknik i hög grad är en politisk fråga och att man borde styra den mer genom ekonomiska incitament. Johan Forssell menade istället att politiker kan ge rätt förutsättningar men att politiker inte ska styra vilka teknikområden som ska forskas på.

Samspelet mellan teknik och säkerhet är tydligt när man tittar på hur konflikter och hotbilder utvecklas. Detta är frågor som ännu inte diskuterats i särskilt stor utsträckning. Vilka förmågor måste Sverige ha i ett längre perspektiv, hur kan vi se till att vi uppnår dessa förmågor och vilken är politikens respektive industrins och akademins roller i detta? Dessa och fler frågor kommer Teknik&Säkerhetsforum att fortsätta skapa möjligheter för att diskutera.

Läs direktinläggen från seminariet på twitter #TSFsem


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår