Referat lunchsamtal med Jan Pie den 8 november

Den 8 november arrangerade Teknik&Säkerhetsforum ett väbesökt lunchsamtal om försvarsindustrins villkor i Europa. Över 40 deltagare samlades för att diskutera vägen framåt för den svenska försvarsindustrin. Michael Mohr, Saab, välkomnade och lämnade sedan över ordet till dagens huvudtalare Jan Pie, för Aerospace & Defence Industries Association of Europe (ASD).

Pie inledde anförandet med att redogöra för några centrala globala utvecklingstrender. Bland annat sker det en politisk och ekonomiskt maktförskjutning från väst till öst, vilket även innebär en förskjutning av globala försvarsutgifter. Försvarsutgifterna ökar i hela världen utom i det euroatlantiska området, och de starkaste tillväxtregionerna ligger öster ut. Den pågående utvecklingen ritar om den globala försvarindustriella kartan, vilket medför förändringsbehov för den europeiska försvarsindustriella basen. Inom EU fokuserar debatten framförallt kring problemet med fragmenteringen av europeiska marknader, vilket leder till onödiga överlappningar av kapacitet, organisationer och kostnader. Samverkan och konkurrens inom EU hör fortfarande till undantagen, och fortfarande är det så att omkring 80-90 procent av anskaffningen av försvarsmateriel görs nationellt. Bristen på samordning och protektionistiska tendenser leder till att Europa riskerar att förlora avgörande sakkunskap och autonomi inom viktiga kapacitetsområden. Pie framhöll att en del av lösningen är en bättre uppföljning av tillämpningen av befintliga upphandlingsregler snarare än vidare lagstiftning. EU-kommissionen behöver titta närmare på medlemsländernas kundbeteende i syfte att få en tydligare bild av öppenheten på medlemsländernas försvarsmarknader och för att se hur handeln mellan medlemsländerna kan ökas. Pie uppmärksammade även publiken på att försvarsindustrin kan förbättra sin påverkansroll och att kommissionen efterfrågar mer underlag utifrån olika nationella perspektiv. EU-kommissionen betraktar försvarssektorn som en av 18 viktiga sektorer som utgör en del i en större översyn om hur EU-kommissionen kan förbättra den inre marknaden. Marknadsövervakningen är sannolikt ett ämne som kommer att avhandlas på EU-toppmötet i december. I övrigt var Pie försiktigt negativ kring utkomsten av förhandlingarna. På frågan om hur förutsättningarna ser ut för att den svenska ståndpunkten ska få gehör svarade Pie att den svenska synen om öppenhet rimmar väl med kommissionens ambitioner om ett ”level playing field”. Motståndet från de andra stora försvarsmaterialproducerande medlemsländerna är dock fortfarande relativt kompakt. De länder som motsätter sig en gemensam försvarsmarknad gör det ofta med hänvisning till att sådana reformer kan leda till förlorade arbetstillfällen i den inhemska industrin på kort sikt. Även om utvecklingen går framåt så kan det konstateras att vi ännu har en bit kvar till en europeisk konkurrensutsatt marknad med lika spel­regler för alla.


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår