Referat från seminarium om internationella samarbeten

Den 28 februari arrangerade Teknik & säkerhetsforum, Allmänna Försvarsföreningen och Svenska Atlantkommittén ett seminarium om utvecklingen av Sveriges internationella försvarssamarbeten.

De frågeställningar som belystes var bland annat värdlandsavtalet med NATO, det finsk-svenska samarbetet samt det bilaterala säkerhetspolitiska samarbetet med USA.

Följande talare medverkade:

  • Johan Lagerlöf, departementsråd, Försvarsdepartementet
  • Michael Claesson, brigadgeneral, Försvarsmakten
  • Jacob Westerberg, lektor, Försvarshögskolan
  • Charly Salonius-Pasternak, forskare, Utrikespolitiska institutet, Helsingfors
  • Johan Wiktorin, Kungliga Krigsvetenskapsakademin
  • Anna Wieslander, Stf Direktör, Utrikespolitiska institutet
  • Sven-Olof Petersson, Styrelseordförande SIPRI

Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår