Referat: Aktiv cyberförmåga

Den 12 april arrangerade Teknik & säkerhetsforum ett lunchseminarium på temat aktiv cyberförmåga.

Det senaste förvarsbeslutet framhåller att Försvarsmakten ha förmågan att genomföra aktiva cyberoperationer. Syftet är ytterst att avskräcka cyberangrepp mot t.ex. kritisk infrastruktur i Sverige.

Under seminariet belystes bland annat rollspelet mellan olika aktörer; vilken roll kan näringslivet spela; och behovet av doktrin och konceptutveckling på detta område.

Följande talare medverkade:

  • Fredrik Wallin, Försvarets Radioanstalt
  • Johan Sigholm, Försvarshögskolan
  • Ingvar Åkesson, Ekelöw

 


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår