Ungdomsförbundens försvarsberedning

För att lyfta fram sin syn på svensk försvarspolitik och framtida försvarsförmåga gick sex politiska ungdomsförbund vid årsskiftet samman i en försvarsberedning med namnet: ”Försvaret i framtiden”.

Läs hela rapporten om Försvaret i framtiden.

fou_2