Teknik för framtida slagfält

Att den tekniska utvecklingen även innebär konsekvenser för hotbilderna mot samhället, kan nog många hålla med om, men en diskussion om vad det innebär för de politiska prioriteringarna saknas idag. Skriften syftar också till att ge en bild av hur branschen ser på den tekniska utvecklingen ur ett hotbildsperspektiv.

Genom denna skrift vill vi väcka frågor som kan leda till ytterligare diskussion, som till exempel: Vad innebär den tekniska utvecklingen för framtidens säkerhetspolitik? Hur säkerställer Sverige och Europa att vi hänger med i den tekniska utvecklingen? Vilka krav ställer teknikutvecklingen på politiken?

Teknik för framtida slagfält

Länk till rapporten

Autonoma robotar, piller som kan förändra en människas styrka och tankeförmåga samt intelligenta datorer är vanligt förekommande i science fictionvärlden. Det kan låta osannolikt men den tekniska utvecklingen går i rasande takt. Vi ser redan idag utvecklingen av de flesta och inom kort kanske vi ser just intelligenta autonoma flygplan utan mänskligt bestämmande.

Teknisk utveckling leder till och har alltid lett till nya möjligheter och omdanande samhällsförändringar. Det var tekniska framsteg som revolutionerade och effektiviserade jordbruket. Det var tekniska framsteg som möjliggjorde den industriella revolutionen. Det var även tekniska framsteg som drev fram informationssamhället. Den snabba utvecklingen på transport, kommunikations- och it-området är också centrala förutsättningar för globaliseringen av världen.

Framstegen inom informationsteknik är ett mycket tydligt exempel på hur vårt beteende förändras tack vare teknik och på hur snabbt vi tar till oss och gör oss beroende av tekniska landvinningar. För bara 15 år sedan fanns varken smarta telefoner eller läsplattor. Nu kan vi var än vi befinner oss läsa nyheter, betala räkningar, sätta på och stänga av hemlarmet eller få information om till exempel var bussen/taxin befinner sig, i realtid. Dagens unga har svårt att tänka sig en kontorsmiljö, eller för den delen en hemmiljö, utan datorer och internet eller hur det var innan man kunde stå i ständig kontakt med sina vänner via sociala medier. Men detta är bara början på de stora möjligheter som ryms i ett digitalt och uppkopplat samhälle. Vi är inte där än, men det är inte svårt att tänka sig att varje apparat och produkt i framtiden kommer att vara uppkopplad mot nätet och försedd med ett eget ip-nummer.

Samtidigt som den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter, förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår vardag, påverkar den även hotbilden mot vårt samhälle. Samma teknik som vi numera är helt beroende av, som effektiviserar vårt samhälle och som vi använder varje dag, bidrar också till att göra oss mer sårbara än vi var tidigare. Cyberattacker är ett tydligt exempel på en ny och svårupptäckt form av hot mot våra uppkopplade samhällen.

Denna skrift spanar in i framtiden och går igenom teknikområden där utvecklingen går särskilt fort och där utvecklingen kan komma att ta stora språng under de närmaste åren. Skriften vill tydliggöra hur viktigt det är att investera i innovation, forskning och teknisk kompetens för vår framtida försvars- och säkerhetsförmåga.