Allmänhetens syn på den svenska försvarsindustrin

Opinionsundersökningen från i maj 2012 visar på ett stort stöd hos svenska folket för en svensk försvarsindustri. Svenska folket anser att försvarsindustrin bidrar till stärkt försvarsförmåga, skapar högteknologiska jobb, och bidrar till teknisk utveckling.

Länk till undersökningen här.