Rapporter

Rapporter från Teknik- och Säkerhetsforum som belyser teknikens betydelse för försvars- och säkerhetsområdet.

Teknik för framtida slagfält

Länk till rapporten Autonoma robotar, piller som kan förändra en människas styrka och tankeförmåga samt intelligenta datorer är vanligt förekommande

Third Offset Strategy

I syfte att säkra sin militärtekniska dominans på global nivå har USA sjösatt en s.k. tredje offsetstrategi som benämns Försvarsinnovationsinitiativet.

Ungdomsförbundens försvarsberedning

Läs hela rapporten om Försvaret i framtiden.

Allmänhetens syn på den svenska försvarsindustrin

Länk till undersökningen här.