Rapport: Teknik för framtida slagfält

Att den tekniska utvecklingen även innebär konsekvenser för hotbilderna mot samhället, kan nog många hålla med om, men en diskussion om vad det innebär för de politiska prioriteringarna saknas idag. Teknik- och Säkerhetsforum har därför tagit fram en rapport som syftar också till att ge en bild av hur branschen ser på den tekniska utvecklingen ur ett hotbildsperspektiv.

Rapporten vill vi väcka frågor som kan leda till ytterligare diskussion, som till exempel: Vad innebär den tekniska utvecklingen för framtidens säkerhetspolitik? Hur säkerställer Sverige och Europa att vi hänger med i den tekniska utvecklingen? Vilka krav ställer teknikutvecklingen på politiken?

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår vardag, påverkar den även hotbilden mot vårt samhälle. Samma teknik som vi numera är helt beroende av, som effektiviserar vårt samhälle och som vi använder varje dag, bidrar också till att göra oss mer sårbara än vi var tidigare. Cyberattacker är ett tydligt exempel på en ny och svårupptäckt form av hot mot våra uppkopplade samhällen.

Teknik- och Säkerhetsforum vill öka diskussionen om vad ny teknik innebär och som ett led har vi tagit fram en rapport som spanar in i framtiden och går igenom teknikområden där utvecklingen går särskilt fort och där utvecklingen kan komma att ta stora språng under de närmaste åren. Skriften vill tydliggöra hur viktigt det är att investera i innovation, forskning och teknisk kompetens för vår framtida försvars- och säkerhetsförmåga.

Länk till rapporten

Rapport om teknik som förändrar slagfältet

Rapport om teknik som förändrar slagfältet


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår