Media

Biträdande försvarsminister Stephen Welby om försvarsinnovation

Vad innebär USA:s nyligen sjösatta försvarsinnovationsinitiativ för svenska Försvarsmakten? Se webcast här.