Lunchseminarium: Framtiden för försvarsindustrin i Europa

Subventioner eller fri marknad?
Den europeiska försvarsindustrin brottas med utmaningar vad gäller effektivitet och samordning. Flera medlemsländers försvarsindustrier är beroende av statliga bidrag och subventioner, och förutsättningarna för export av försvarsmateriel ser helt olika ut inom EU. EU-kommissionen vill harmonisera reglerna och frågan kommer att diskuteras vid EU-toppmötet i december.

Hur främjas en konkurrensutsatt inre marknad med lika spelregler för alla medlemsländer? Och hur påverkas den svenska försvarsindustrin av utvecklingen inom EU?

Lunchsamtalet inleds av Jan Pie, generalsekreterare för Aerospace & Defence Industries Association of Europe (ASD), som ger sin syn på tillskapandet av ett ”level playing field” inom EU och de möjligheter och utmaningar som det innebär för den svenska försvarsindustrin. Därefter öppnas för diskussion.

Tid: Fredagen den 8 november kl. 11.30 – 13.00 (lunch 11.30 – 12.00)
Plats: JKL, Sveavägen 24-26
Anmälan till johanna.bark@jklgroup.com, senast 6 november.
Lunch serveras i samband med seminariet.


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår