Luftförsvarsutredningen på Teknik & Replik

Teknik & Replik (Teknik- & Säkerhetsforums seminarieserie) arrangerade vårens första seminarium.
Talare var luftförsvarsutredningens ordförande Gunnar Hedberg tillsammans med utredningssekreterarna Bo Tarras-Wahlberg och Anders Tavemark.

Utredningen överlämnades till försvarsminister Peter Hultqvist i slutet av december och syftar till att ge vägledning för hur luftförsvaret bör utformas efter 2040. Carl Bergqvist höll även ett kort anförande med perspektiv på framtidens flygmakts konstanter.
Under våren kommer ett antal liknande seminarium med särskild bäring på försvarets inriktningspropostion att genomföras. Den 2 mars kl. 11:30 kommer statssekreterare Jan Salestrand att diskutera hur den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet påverkar den kommande försvarsbeslutet.


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår