Lästips: Strategisk utblick 2012

Strategisk utblick 2012 är FOI:s fjärde rapport i ordningen, där trender och mönster inom säkerhetspolitiken pekas ut. Ett av kapitlen handlar om ubåtsteknologi som ett säkerhetspolitiskt instrument.

Idag är det endast sex länder i världen som har den kunskap som krävs för att designa konventionella ubåtar. Kapitelförfattaren menar att det är av stor strategisk betydelse att Sverige ser till att behålla denna kompetens. Publikationen tar även upp de säkerhetspolitiska spänningarna i Östersjön kring energifrågor och vilka konsekvenser vårt ökande beroende av elektriska system kan få. Här hittar du hela publikationen.


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår