Framtiden är redan här

Teknisk utveckling leder till nya möjligheter och omdanande samhällsförändringar. Samtidigt kan den leda till att hotbilder förändras.

Skriften Framtiden är redan här beskriver teknikutvecklingen utifrån ett hotbildsperspektiv och lyfter frågeställningar som: Vad innebär den tekniska utvecklingen för framtidens säkerhetspolitik? Hur säkerställer Sverige och Europa att vi hänger med i den tekniska utvecklingen? Vilka krav ställer teknikutvecklingen på politiken? Läs mer om teknikutvecklingen och framtidens krigföring här.

*I den första upplagan av skriften stod det att endast stater kan ställas till svars för brott mot krigets lagar. Detta är fel, även individer kan hållas ansvariga


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår