Försvarsteknologi för bredare samhällsnytta

Försvarsindustrin är en av Sveriges mest forskningsintensiva branscher. Hög kompetens har byggts upp under många år och medfört utveckling av produkter som fått stor nytta även utanför militära sammanhang. Ett exempel är sensorerna som utvecklades för katapultstolen i jaktplan vilka idag hittas i de airbags som gör bilåkandet säkrare. I detta faktablad vill vi lyfta fram tre moderna exempel på framgångsrik teknologiöverföring från försvarsindustrin.

Effektiva solkraftverk, Kockums Stirling
Kockums konstruerar, bygger och underhåller ubåtar, ytstridsfartyg och system för avancerad smygteknik. Kockums har även utvecklat den så kallade Stirlingmotorn som används i ubåtar. Motorn kan utan luft och mycket tyst generera el till propellermotorn. Under början av 80-talet inledde Kockums de första energirelaterade projekten med Stirlingmotorn och 1997 gavs en licens att använda Stirlingaggregat som motorer i solkraftverk.

Stirling Concentrated Solar Power är ett solkraftsverk som drivs med hjälp av Stirlingmotorn. Motorn genererar elektricitet genom att fånga upp värme från solstrålar med hjälp av en parabol. Systemet har uppnått en maximal verkningsgrad på 31 procent, vilket vida överstiger vad man i dagsläget kan få ut av solceller.

I många områden i världen där det finns stor tillgång till solenergi finns också problemet att det råder brist på vatten. Kylvatten är något som kraftverken behöver för att inte överhettas. Men för Stirlingsystemet är detta inget hinder. Stirlingmotorn behöver nämligen inte något kylvatten. Stirling Energy Systems har nu kontrakt på att bygga en av världens största solkraftsanläggningar i USA.

Tredimensionella kartor, Saab
Saab är framförallt känt för sitt avancerade stridsflygsystem Gripen. Saabs verksamhet är bred och företaget utvecklar både innovationer och produkter för den militära marknaden och för civila områden. Tekniken i Rapid 3D Mapping är ett sådant exempel.

Tekniken bygger på Saabs mer än 40-åriga erfarenhet av bildbehandling för målsökare och kunskap kring navigationssystem. Rapid 3D Mapping gör det möjligt att skapa tredimensionella geografiska kartor som genererar detaljerade 3D-modeller baserade på flygfoton. 3D-modellerna lagras i en geografisk databas, som är enkel att läsa och använda. Informationen är så korrekt att användaren omedelbart kan få lägesinformation och mäta avstånd direkt i kartan.

Efter en försäljning av rättigheterna till den civila användningen av teknologin fokuserar Saab sedan ett par år tillbaka på att utveckla tekniken för bruk i militära sammanhang.

Rapid 3D Mapping används bland annat av diverse webbaserade kartjänster och positioneringsleverantörer, och det är bara en bråkdel av de möjligheter som finns för teknologin.

Nästa generations timmertransport i skogen – BAE Systems Hägglunds
BAE Systems Hägglunds har utvecklat militära fordon som tar sig fram i all slags terräng. Välkända produkter är bland annat stridsfordonet CV90 och storsäljaren Bandvagn 206, som levererats till försvarsmakter över hela världen. Fordonskunnandet hos BAE Systems har nyligen uppmärksammats av den svenska skogsnäringen. På deras uppdrag håller BAE Systems Hägglunds nu på att utveckla och bygga nästa generations skotare för en effektivare timmertransport i skogen.

Det fordon som BAE Systems tillsammans med skogsnäringen utvecklar utgår från ett chassi från en modern Bandvagn BvS10 som har försetts med elektrisk framdrivning. Resultatet är ett fordon som ger en helt ny dimension vad gäller skotning. Det har en lägre miljöbelastning i form av lägre utsläpp och det ger minskade körskador. Ergonomin och arbetsmiljön har också förbättrats för föraren till följd av fordonets mjukare gång i terrängen och produktiviteten har kraftigt ökats upp till 20 procent. Det innebär att fordonet kan transportera mer timmer per timme och samtidigt ge en lägre miljöbelastning än konventionella skotare.

Ovan är bara några exempel på hur teknologi som forskas fram inom försvarsindustrin hittar användningsområden även i den civila sektorn. Det finns många fler och trenden är att skillnaden mellan civil och militär teknologi suddas ut allt mer.

Ladda ner faktabladet här.


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår