Samverkan mellan företag och akademier inom försvar och säkerhet

Samarbetet mellan akademin och svenska försvarsföretag bidrar både till bättre utbildning och forskning i tekniska ämnen samt till utvecklingen av högteknologiska exportprodukter.

Försvarsföretagen och de tekniska högskolorna och universiteten har olika roller i processen från att utveckla en teknologi till att tillverka en färdig produkt som kan hitta en köpare. Processen börjar med grundforskning, som framförallt sker på lärosätena.

Ett viktigt motiv till företagens engagemang i högskolorna och universiteten handlar främst om företagens framtida möjligheter till rekrytering. Kontakter med branschen redan under studietiden ger studenter insyn i arbetssätten i företag som kan vara potentiella framtida arbetsgivare. En ännu viktigare aspekt för försvarsbranschen är att företagen genom samarbeten med akademin får tillgång till den aktuella forskning som bedrivs på landets lärosäten. Forskarna får i sin tur möjlighet att anpassa sin forskning till företagens behov och efterfrågan.

Faktablad om samverkan mellan företag och akademier

Samarbetet mellan lärosäten och försvarsföretagen kan se väldigt olika ut. I Teknik- och Säkerhetsforums faktablad illustreras samverkan med tre exempel. Det finns även flera där triple-helix (samverkan mellan företag, akademier och institutioner/myndigheter) har varit framgångsrika.

Ibland handlar det om att representanter från företagen föreläser för ingenjörsstudenter på ett universitet om hur det är att omsätta studierna till praktiskt arbete. Andra gånger handlar det om att studenter får göra sitt examensarbete vid ett företag, eller att företag finansierar doktorandsstudier. På en högre nivå kan det röra sig om samarbete i projektform för att utveckla nya produkter.