Säkerhets- och försvarsforskning

Försvarsindustrin är en av de mest forsknings- och utvecklingsintensiva branscherna i Sverige. Med ungefär 11 000 ingenjörer och cirka 730 personer med forskarutbildning inom tekniska eller naturvetenskapliga ämnen utvecklas produkter och tjänster för att möta höga tekniska krav.

Försvars- och säkerhetsforskning

Försvars- och säkerhetsforskning

Här kan du ladda ner Faktabladet.

Av branschens totala omsättning, vilken varierar från år till år men år 2014 uppgick till över 30 miljarder kronor, utgjorde den egensatsade forskningen- och utvecklingen mer än 16,2 procent. Branschen är även i ett jämförande internationellt perspektiv mycket forskningsintensiv och i vissa teknologiska nischer är det svenska kunnandet världsledande.