Företag i försvarets tjänst

Den svenska Försvarsmakten har idag samarbete med ett flertal företag i operationsnära projekt och samarbetet mellan försvaret och företagen vid internationella insatser ökar. Det är en utveckling som aktualiserar frågor som: Hur fungerar samarbetet mellan Försvarsmakten och företagen på plats? Vad ställer det för krav på företagens personal? Innebär samarbetet ett bättre försvar?

De senaste åren ser vi flera exempel, främst vid internationella insatser, där företagen i större utsträckning än tidigare tillgodoser nya behov hos det svenska försvaret.

När den svenska Försvarsmakten under Operation Atalanta i Adenviken 2010 såg till att 18 000 ton
livsmedel kunde levereras till Afrikas horn, fanns även personal från Saab Kockums på plats för att
säkerställa att fartygen var fullt operativa under hela insatsen.

I Afghanistan hade Sverige cirka 500 soldater i den militära insatsstyrkan, ISAF, som hade till uppgift
att bistå den afghanska staten att upprätthålla säkerheten i landet. På plats fanns även specialister från svenska företag. Elförsörjningen för de svenska camperna sköttes av personal från Saab. Underhåll och reparationer av bandvagnarna och andra fordon gjordes bland annat av BAE Systems.

Den pågående insatsen i Mali har engagerat fler företag än någon tidigare insats, både på plats och vid uppbyggnad samt logistikförsörjningen. Totalt har fler än 20 leverantörer haft operationsnära roller.

I takt med den här utvecklingen är det viktigt att föra en diskussion kring vilka områden som lämpar sig
för privat leverans till försvaret. Ett exempel på detta är arbetet med CONDO-avtalet (Contractors on Deployed Operations) som företagen tillsammans med Försvarets materielverk (FMV) i nuläget håller på att förhandla fram. Vad innebär det för försvarets operativa förmåga att man är beroende av företag? Finns det en gråzon där gränsen mellan kärnuppgift och stöduppgift är oklar och hur hittar man balansen mellan kärnuppgifter och supportfunktioner? I och med att fler stödfunktioner tillgodoses via företag är det också viktigt att belysa företagen och deras anställdas rättigheter och skyldigheter – särskilt när det handlar om insatsnära uppgifter. Får det till exempel några folkrättsliga konsekvenser att man har personer på plats som kommer från ett privat företag?

foretag-i-forsvarets-tjanst_page_01

Faktablad: Företag i försvarets tjänst

Teknik- och Säkerhetsforum hoppas att denna rapport öka diskussion kring försvarsföretagens roll i säkerhetspolitiken.