Försvarsexport – försvarsaffären i sex faser

Försvarsmateriel, som stridsfordon, ubåtar och flygplan, har en lång livslängd vilket innebär att en kundrelation oftast sträcker sig över flera decennier.

Försvarsexport föregås av en noggrann granskningsprocess från både säljarens och köparens sida. En affär kan dock generellt delas in i sex faser, oavsett kund och produkt.

Med faktabladet Export av försvarsmateriel – affärens sex faser vill Teknik- och Säkerhetsforum visa på hur försvarsaffären går till, vilka beslut och avvägningar som görs och vilka ledtider som styr.

Så fungerar försäljning på försvarsmarknaden

Försvarsaffärens faser och ledtider