Exportfrämjande – så funkar det

Hur fungerar exportfrämjandet av säkerhets- och försvarsprodukter? Vilka är aktörerna? Hur fungerar det?`
Ett faktablad om hur exportfrämjande på försvars- och säkerhetsområdet går till i praktiken.

Faktabladet beskriver bland annat vilka aktörer som ingår i främjandet, hur de samverkar samt viktiga grundläggande principer för exportfrämjandet vilket alltid sker på säkerhets- och försvarspolitiska grunder.

Här kan du ladda ner faktabladet.

Faktablad Exportfrämjandet

Faktablad Exportfrämjandet av försvars- och säkerhetsprodukter