Fakta

På sidorna under kan du läsa flera faktablad och dokument som belyser teknikens betydelse på försvars- och säkerhetsområdet samt förutsättningarna för utveckling av ny teknik.

Företag i försvarets tjänst

De senaste åren ser vi flera exempel, främst vid internationella insatser, där företagen i större utsträckning än tidigare tillgodoser nya

Samverkan mellan företag och akademier inom försvar och säkerhet

Ett viktigt motiv till företagens engagemang i högskolorna och universiteten handlar främst om företagens framtida möjligheter till rekrytering. Kontakter med

Säkerhets- och försvarsforskning

Här kan du ladda ner Faktabladet. Av branschens totala omsättning, vilken varierar från år till år men år 2014 uppgick

Exportfrämjande – så funkar det

Faktabladet beskriver bland annat vilka aktörer som ingår i främjandet, hur de samverkar samt viktiga grundläggande principer för exportfrämjandet vilket alltid

Försvarsteknologi för bredare samhällsnytta

Ett exempel är sensorerna som utvecklades för katapultstolen i jaktplan vilka idag hittas i de airbags som gör bilåkandet säkrare.

Försvarsexport – försvarsaffären i sex faser

Försvarsexport föregås av en noggrann granskningsprocess från både säljarens och köparens sida. En affär kan dock generellt delas in i