Den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet – konsekvenser för Försvarets inriktningsbeslut

Den 3 mars 2015 höll Teknik- & Säkerhetsforum sitt första av tre planerade lunchseminarium med fokus på det kommande försvarsbeslutet. Syftet var att belysa hur den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet påverkar försvarsbeslutet. Seminariet öppnades upp med ett inledningsanförande av Jörgen Elfving vid Försvarshögskolan som beskrev hur Rysslands militära förmåga kommer att utvecklas över tid. Betydande kraft läggs på att modernisera de Väpnade Styrkorna i Ryssland. Samtidigt medför den ekonomiska utvecklingen att det är tveksamt om Ryssland fullt ut kommer att uppnå de ambitiösa planer som finns på försvarsområdet. Icke desto-mindre kommer Ryssland att ha en väsentligt högre militär förmåga inom några år vilket kommer att påverka den militärstrategiska utvecklingen i Sveriges närområde. Elfvings anförande åtföljdes av Magnus Christiansson, som också är verksam vid Försvarshögskolan. Christiansson diskuterade hur EU och NATO har svarat både på den ryska militära förmågeutvecklingen samt på landets aggression mot Ukraina. EU har främst fokuserat på diplomatiska åtgärder i allmänhet och riktade sanktioner i synnerhet emedan NATO haft ansvar för de militära åtgärderna. Christiansson framhöll att bl.a. att det finns olika uppfattningar bland medlemsländer både inom EU och NATO om målsättningen är att isolera Ryssland eller hitta en ny maktbalansordning där Ryssland ska ha rätt att påverka sina grannländers säkerhetspolitiska vägval. Huvudtalare vid seminariet var statssekreterare Jan Salestrand vid Försvarsdepartementet. Statssekreterare Jan Salestrand belyste olika tematiska frågor som kommer att behandlas i regeringens proposition som ska överlämnas till Riksdagen den 24 april. Han betonade att det är Försvarsberedningens rapport som utgör grunden för inriktningspropositionen. Det ekonomiska läget utgör dock en betydande utmaning i samanhanget. Därför kan det finnas skäl att skjuta upp upphandlingen av vissa plattformar och system som identifierats i Försvarsberedningens rapport till förmån för ökad prioritet på övning och incidentberedskap samt för viss mängdmateriel.

Ladda ner programmet här.


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår