Cyberförsvarsdagen 2017

Hur kan vi tillsammans bidra till ett motståndskraftigt och uthålligt samhälle som är rustat att stå emot cyberattacker?

Denna heldagskonferens vill med utgångspunkt i en gemensam lägesbild och erfarenheter internationellt, främja dialog och nya samarbeten på området cybersäkerhet och cyberförsvar.

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER

Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Inrikesminister Anders Ygeman medverkar i konferensen tillsammans med bland annat företrädare för Finlands säkerhetskommitté och Natos cyberförsvarsövningar.

Tid:  23 januari 2017 kl. 09.30-17.00 (registreringen öppnar 08.30)

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm

Seminariet erbjuder även möjlighet att ställa ut. Bokning av utställning sker i samband med anmälan. För mer information om utställning vänligen kontakta Catharina.

Programmet (fullständigt finns att hämta här):

Del 1. En gemensam lägesbild (Start 09.30)
Vad menar vi med cybersäkerhet och cyberförsvar, Robert Limmergård, generalsekreterare, SOFF
Cyberförsvaret och hotbild, Fredrik Wallin, FRA
Genomförande av Finlands cybersäkerhetsstrategi, Vesa Valtonen, generalsekreterare, Finlands nationella säkerhetskommitté
Internationella övningserfarenheter, Thomas Svensson, Bitr övningsledare Locked Shield 2017
Hur ser vår lägesbild ut: avslutande diskussion under ledning av moderator Thom Thavenius, SRS.

Del 2. Två paneldiskussioner (Start 10.40)
Förtroendefullt samarbete – nya former och möjligheter
Vilka möjligheter och utmaningar finns i samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet för att säkra samhället från cyberattacker? Frågor som upphandling av exempelvis innovationer belyses. Exempel på projekt och dialog som främjat samarbete.
Exempel på projekt och dialog som främjat samarbete. Inledning av Ellen Hansel Heldahl, Svenskt Näringsliv. Paneldiskussion med Erik Wennerström GD BRÅ, Alexandra Larsson Försvarsmakten, Andreas Kinnander FMV, QinetiQ samt Torsten Bernström, CGI.
Moderator Mikael Haglund, IBM.

Samarbetet människan och tekniken i cybersäkerheten
Hur balanserar man digitaliseringens fördelar mot dess nackdelar och faror? Vilka tekniska utmaningar finns med ny avancerad teknik och tjänster och hur kommer människan in i detta? Exempel på tjänster som fokuserar på människan och tar helhetsgrepp. Hur bygger vi upp kompetens och förtroende?
Inledning av Hannes Holm, FOI. Paneldiskussion med Ove Landberg PTS, Richard Oehme MSB, Marcus Nohlberg Högskolan i Skövde, Martin Högenberg CGI samt Jonas Dellenvall Advenica.
Moderator Pernilla Rönn, Combitech.

Del 3. Mot en nationell cybersäkerhetsstrategi och nationellt cyberförsvar (Start 15.00)
Mot en gemensam vägkarta för ökad cybersäkerhet och cyberförsvar

Åtgärder för ökad cybersäkerhet i ett globalt perspektiv; Bruce Schneier, säkerhetsexpert, IBM USA [via Skype]

European Public-Private Partnership on Cybersecurity; Nina Olesen, Policy Manager vid The European Cyber Security Organisation (ECSO)

Vägar fram i samarbetet privat-offentligt på cybersäkerhetsområdet; Richard Oehme, chef för verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB

Inrikesminister Anders Ygeman i en dialog om vägen framåt för ett cybersäkert samhälle med Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF och generalmajor Fredrik Robertsson, Chief Information Officer på Försvarsmakten.
Moderator, Dr Lars Nicander, FHS.

 


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår