”Att bistå vid internationella insatser är en del av jobbet”

Under sommaren 2010 undsatte HMS Carlskrona befolkningen på Afrikas horn med 18 000 ton livsmedel. Läs intervjun med Jörgen Olsson från Kockums som var med under insatsen.

Jörgen Olsson som är chef för Eftermarknad på Kockums var en av de anställda som var med under EU:s insats i Adenviken, i den så kallade Operation Atalanta. Operation Atalanta bistår den somaliska regeringen att bekämpa sjöpirater och se till att FN:s biståndsorgan World Food Programme kan leverera mat till landet.

Den svenska Försvarsmakten har bidragit till insatsen både 2009 och 2010. När det blev klart att Kockums skulle sköta uppgiften att ge service och underhåll till Försvarsmaktens fartyg under insatsen tvekade Jörgen inte över att åka med.

– Jag har aldrig tvekat om att åka ut och skulle inte tveka att åka igen. Att bistå vid internationella insatser är en del av jobbet. Vi stödjer fartygen med teknisk tjänst både i Sverige och utomlands. Går ett fartyg sönder i Östersjön åker vi dit och om detsamma händer utanför Afrikas kust så är vi där. I stort är det bara restiden som skiljer. Vi lyfter då ut vald bemanning från produktionsavdelningen som skickas iväg.

Kockums hade under mars-november 2010 sjuttiofem personer som i omgångar åkte iväg för att serva HMS Carlskrona. Hemmabasen var Djibouti men Kockums personal var också på plats på alla ställen som HMS Carlskrona förtöjde, som Kenya, Seychellerna, Oman, Tanzania och Saudiarabien.

Fartygen i Operation Atalanta är ute på uppdrag under ca två veckor i sträck. När fartyget kommer in i hamn har Jörgen och hans medarbetare tre intensiva dagar på sig att åtgärda reparationsbehoven innan fartyget ska åka ut igen.

– Det är ofta långa dagar men man försöker utnyttja tiden så gott det går och kör hårt. Under 2010 var det inte ett enda tillfälle då en planerad operation inte kunde genomföras. Det hade inte gått att fullborda samtliga planerade operationer utan tekniskt stöd från Kockums bedömer Jörgen, och det är detta som han är mest stolt över. De svenska insatsförbanden är nämligen relativt små och det går av utrymmesskäl inte att ha all kompetens ombord. Besättningen klarar av akuta reparationer men för mer kvalificerat underhåll måste fartyget gå in i hamn och hanteras av personal med specialistkompetens för respektive system.

Regeringen fattade under 2012 beslut om att den svenska försvarsmakten ska bidra på nytt i Operation Atalanta under 2013. Under missionerna 2009 och 2010 hade Kockums rollen som så kallade ”Prime Contractor” vilket innebär ett helhetsansvar för det industriella stöd Försvarsmakten behöver. Dialogen kring hur logistik och teknisk tjänst under 2013 ska skötas pågår.

– Just nu finns ingenting som pekar på att det inte skulle bli ett liknande upplägg för missionen 2013. Från Kockums sida ser vi fram emot att stödja Försvarsmakten på bästa sätt var än i världen de befinner sig, säger Jörgen.

Läs hela intervjun med Jörgen Olsson i Teknik&Säkerhetforums rapport: Industri i försvarets tjänst.


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår