Aktiv cyberförmåga? Lunchseminarium

Behöver Sverige en aktiv, offensiv cyberförmåga?

Finns det behov av koncept och doktrinutveckling inom cyber? Vilken roll kan avskräckning spela i cybervärlden? Vilken form av ny teknik behöver utvecklas? Vilken roll kan näringslivet spela?
Den 12 april arrangerar Teknik- och Säkerhetsforum ett lunchseminariet om aktiv cyberförmåga.

Huvudtalare:
• Fredrik Wallin, Försvarets Radioanstalt
• Johan Sigholm, Försvarshögskolan
• Ingvar Åkesson, Ekelöw

Läs mer om seminariet aktiv cyberförmåga.


Nyheter


Teknik- och Säkerhetsforum: Almedalen 2019

Måndagen 1 juli Vad innebär det att statsunderstödda aktörer spionerar på svensk innovation? Intresset för svenskt kunnande har, i kombination

Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

PROGRAM och ANMÄLAN 18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén 18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European

Cyberförsvarsdagen 2017

UPPDATERING: VISADE PRESENTATIONER Konferensen vill bidra med förslag till åtgärder på området, och erbjuda en plattform för kontakter och affärsmöjligheter.

Rapport: Teknik för framtida slagfält

Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter samtidigt som den förändrar vårt sätt att leva, förbättrar vår livskvalitet och förenklar vår